top of page

ถุงรองรับปัสสาวะแบบมีวาวล์เปิดปิด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะทั่วไป

 

  • ถุงใสปัสสาวะ (แบบ PUSH PULL เท่ล่าง)

 

     - ทำจาก PVC ชนิด Medical Grade มีความหนา แข็งแรงและทนทานต่อแรงถ่วงของน้ำหนัก

     - ผิวด้านในเป็นลักษณะเหมือนเม็ดทรายสีขาวใส ป้องกันการดูดติดของผนังถุง

     - เป็นลักษณะเทล่าง รูปทรงสี่เหลี่ยม มีขีดบอกปริมาตรของถุง100 -2000mlและมีขีดบอกปริมาตรต่ำกว่า 25 ml.        อยู่ด้านข้างถุงถุงมีความยาวของสาย 120 ซม.

     - มีฝาดึงขึ้นลงเพื่อเปิดเทปัสสาวะทิ้งด้านล่าง

     - 

     - จุกเสียบกับสายสวนปัสสาวะมีขนาดกระชับพอดี เมื่อปัสสาวะไหลลงถุงจะไม่รั่วซึม

     - สายแขวนเป็นแบบเข็มขัด เลื่อนปรับได้ รูเข็มขนาดกระชับไหล่เลื่อนหลุดขาดง่ายขณะใช้งาน

     - ด้านบนประกอบด้วย PVC Tube ความยาวมาตรฐาน มีวาล์วกันการไหลย้อยกลับของปัสสาวะ

 

  • ถุงใสปัสสาวะ (แบบ T-VALVE เท่ล่าง)

 

     - ทำจาก PVC ชนิด Medical Grade มีความหนา แข็งแรงและทนทานต่อแรงถ่วงของน้ำหนัก

     - ผิวด้านในเป็นลักษณะเหมือนเม็ดทรายสีขาวใส ป้องกันการดูดติดของผนังถุง

     - เป็นลักษณะเทล่าง รูปทรงสี่เหลี่ยม มีขีดบอกปริมาตรของถุง100-2000mlและมีขีดบอกปริมาตรต่ำกว่า 25 ml. ​        อยู่​ด้านข้าง

     - ถุงมีความยาวของสาย 120 ซม.

     - มีวาล์วเปิดปิดซ้ายขวาเพื่อเทปัสสาวะทิ้งด้านล่าง

     - 

     - จุกเสียบกับสายสวนปัสสาวะมีขนาดกระชับพอดี เมื่อปัสสาวะไหลลงถุงจะไม่รั่วซึม

     - สายแขวนเป็นแบบเข็มขัด เลื่อนปรับได้ รูเข็มขนาดกระชับไหล่เลื่อนหลุดขาดง่ายขณะใช้งาน

     - ด้านบนประกอบด้วย PVC Tube ความยาวมาตรฐาน มีวาล์วกันการไหลย้อยกลับของปัสสาวะ

 

  • ถุงใสปัสสาวะ (แบบ PUSH PULL เท่บน)

 

     - ทำจาก PVC ชนิด Medical Grade มีความหนา แข็งแรงและทนทานต่อแรงถ่วงของน้ำหนัก

     - ผิวด้านในเป็นลักษณะเหมือนเม็ดทรายสีขาวใส ป้องกันการดูดติดของผนังถุง

     - เป็นลักษณะเทบน รูปทรงสี่เหลี่ยม มีขีดบอกปริมาตรของถุง100 - 2000 mlและมีขีดบอกปริมาตรต่ำกว่า 25 ml.        อยู่ด้านข้างถุง

     - ถุงมีความยาวของสาย 120 ซม.

     - 

     - 

     - จุกเสียบกับสายสวนปัสสาวะมีขนาดกระชับพอดี เมื่อปัสสาวะไหลลงถุงจะไม่รั่วซึม

     - สายแขวนเป็นแบบเข็มขัด เลื่อนปรับได้ รูเข็มขนาดกระชับไหล่เลื่อนหลุดขาดง่ายขณะใช้งาน

     - ด้านบนประกอบด้วย PVC Tube ความยาวมาตรฐาน มีวาล์วกันการไหลย้อยกลับของปัสสาวะ

 

  • ผ่านกรรมวิธีทำให้ปราศจากเชื้อโดย  Ethylene Oxide Gas

  • ภาชนะที่บรรจุเป็นซอง Hiden ระบุ วัน เดือน ปี ที่ผลิต และวันหมดอายุ บนบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจน

  • มีอายุการใช้งาน 5 ปี

 

  • มีใบรับรองมาตรฐาน ISO 13485

จุดประสงค์ เพื่อใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทางเดินปัสสาวะและอวัยวะโดยรอบ

 

 

ข้อบ่งชี้ในการใช้ถุงเก็บปัสสาวะผู้ใหญ่

 

  • เพื่อใช้กับผู้ป่วยที่มีการอุดกั้นทางเดินปัสสาวะ ในรายต่อมลูกหมากโตหรือท่อทางเดินปัสสาวะตีบแคบ

  • ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทางเดินปัสสาวะและอวัยวะโดยรอบ เช่น ทำผ่าตัดท่อทางเดินปัสสาวะ

bottom of page