กลุ่มอุปกรณ์ทางเดินอาหาร

Nutrition product group is a medical device used to provide nutrition to patients who cannot obtain nutrition by mouth, are unable to swallow safely, or need nutritional supplementaion. The state of being fed by a feeding tube is called gavage, enteral feeding or tube feeding.

รายละเอียดสินค้า...............................................

........................................................................

........................................

รายละเอียดสินค้า...............................................

........................................................................

........................................

รายละเอียดสินค้า...............................................

........................................................................

........................................

รายละเอียดสินค้า...............................................

........................................................................

........................................

รายละเอียดสินค้า...............................................

........................................................................

........................................

รายละเอียดสินค้า...............................................

........................................................................

........................................

รายละเอียดสินค้า...............................................

........................................................................

........................................

รายละเอียดสินค้า...............................................

........................................................................

........................................

รายละเอียดสินค้า...............................................

........................................................................

........................................